Drauschke Consult A/S tilbyder rådgivning inden for bl.a. betonelementprojektering og bygningsprojektering. Vi har stor erfaring i at dimensionere såvel små som store byggerier – herunder højhusprojektering. Blandt de mere markante byggerier kan nævnes Ungdomsboliger på Aalborg Havnefront, DSV i Landskrona, Cabinn i Aarhus, og Horisonten i Ørestaden, men også Fjerritslev Fjernvarmeværk kendetegner Drauschke Consults kvalitetsbeviste projektering af byggerier. Under Referencer er der et bredt udsnit af udvalgte referencer, delt op i betonelementprojektering samt bygningsprojektering og rådgivning. Vi er et team af erfarne ingeniører og konstruktører (se mere under Virksomheden), der arbejder med Revit, Impact, AutoCad og Strusoft beregningsprogrammer, og sammenholdt med vores store erfaring og viden inden for betonelementbranchen og rådgiverbranchen har det gjort os særligt stærke i at udføre følgende arbejdsopgaver:

 • Komplet udarbejdelse af ingeniørprojekt
 • Optegning af elementtegninger til produktion
 • Optegning af planer, opstalter og detaljer
 • Beregning af betonelementer
 • Beregning af stabilitet og detaljer
 • Opgradering af projekter iht. BIPS modeller
 • Projektledelse af elementleverancer fra fabrik til kunde
 • Bygherrerådgivning, herunder juridisk rådgivning ved kontraktudarbejdelse
 • Ombygningsopgaver af eksisterende byggerier
 • Fundamenter
 • Enfamiliehuse

Med udgangspunkt i den store erfaring inden for byggebranchen tilbydes såvel bygherrer, leverandører af byggematerialer samt rådgivende ingeniørvirksomheder en professionel samarbejdspartner, der via stort engagement, grundighed og tæt positiv dialog skaber værdi ved at sikre, at opgaven afleveres i rette kvalitet til aftalt tid og pris.