Nyheder

 • Gazellevirksomhed 2018
  Gazellevirksomhed 2018

  Drauschke Consult har for andet år i træk modtaget Gazelle prisen og for femte år i træk AAA ratingen.
  AAA ratingen er den højeste rating, der kan opnås, og er et udtryk for, at Drauschke Consult er en meget kreditværdig virksomhed.

  03-12-2018
 • Ny ansættelse
  Ny ansættelse

  Drauschke Consult udvider yderligere og har ansat to nye medarbejdere - Rauf Gafouri og Dorte Nothlev.
  Rauf er nyuddannet bygningsingeniør fra Aarhus Universitet og vil indgå i ingeniørteamet.
  Dorte Nothlev kommer fra en stilling i revisionsbranchen og skal varetage bogføringen og de administrative opgaver i den daglige drift af kontoret.

  18-11-2018
 • Fælledhusene i Ørestaden
  Fælledhusene i Ørestaden

  Fælledhusene i Ørestaden er et boligkompleks bestående af 56 rummelige og lyse rækkehuse som er bygget i ti klynger i forskellige højder - beliggende direkte ved Royal Arena og Fields. Alle rækkehusene er bygget med en syd- eller vestvendt have. Lejlighederne rummer 3-4 værelser fra 109-141m2. Drauschke Consult projekterer alle vægelementer, som hovedsageligt består af letbetonvægge.

  15-08-2018
 • Boliger på Indiakaj
  Boliger på Indiakaj

  På Indiakaj nær Langelinie i København har Drauschke Consult projekteret betonelementer til et boligkompleks med flere blokke. Den nye boligbebyggelse ligger i Københavns gamle Frihavn tæt på Kastellet. De nye huse er disponeret som to lange bygningskroppe og et med karakter af punkthus, indpasset i den eksisterende retvinklede byplan. Bygningerne indeholder i alt 23 lejligheder i forskellige størrelser, fordelt på tre etager og en tagetage.

  29-07-2018
 • Nyansættelser
  Nyansættelser

  Drauschke Consult styrker optegning af betonelementer ved at ansætte Jacob Boberg Nørlem. Jacob skal indgå i teamet af medarbejdere, som står for optegning af betonelementer primært i 3D i Impact. Jacob startede hos Drauschke Consult d. 4. juni 2018 og har udover bygningskonstruktøruddannelsen også en baggrund som elektriker.
  Derudover er Camilla Jakobsen pr. 5. august 2018 ansat som ingeniørpraktikant. Camilla læser til bygningsingeniør på Aarhus Universitet.
  Endelige er Lars Malthe Quvang Christensen ansat som studentermedhjælper på kontoret. Lars læser erhvervsøkonomi og hjælper med diverse administrative opgaver.

   

  02-07-2018
 • The Silo i København
  The Silo i København

  The Silo er blevet et velkendt bygningsværk for mange københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen.
  Siloen er den største industribygning i Nordhavnen og har en majestætisk slankhed, som rejser sig som et vartegn i det industrielle landskab - lige der, hvor Øresund møder København.
  Siloen består af 40 forskellige lejligheder, der ligger oven på hinanden inde i siloens eksisterende struktur. De består alle af spændende indvendige og udvendige rum og har en enestående udsigt i op til tre retninger over København og Øresund.
  Drauschke Consult tegnede og beregnede de lodrette elementer til restauranten, som befinder sig på tagkonstruktionen, hvor den bedste udsigt kan nydes.

   

  11-02-2018
 • Winthersminde i Ishøj
  Winthersminde i Ishøj

  Drauschke Consult fik til opgave at opgradere denne bygning fra en model 6 til 4L og udføre produktionstegninger til vægelementerne.
  Byggeriet omfatter en administrationsbygning på 3.850 m2, en lagerterminal på 25.450 m2 og et samlet grundareal på i alt 74.462 m2.
  Byggeriet, der er beliggende i et nyt erhvervsområde i Ishøj, godt placeret i forhold til motorvej og København, omfatter både frost-, køle- og tørvarelager, shipping-område, administrationskontorer, kantine, omklædningsfaciliteter samt færdsels- og parkeringsarealer.

  28-01-2018
 • Gazellevirksomhed 2017
  Gazellevirksomhed 2017

  Drauschke Consult har modtaget Gazellen 2017, som er dagbladet Børsens pris for virksomheder, der både har vækst og overskud.
  Drauschke Consult siger tak til alle de kunder, som har troet på virksomheden, gennem de 10 år virksomheden har eksisteret samt til de loyale medarbejder, der præger virksomheden i dag.

  15-01-2018
 • Nyt kontorhus til Mærsk
  Nyt kontorhus til Mærsk

  Mærsk har opført et nyt seks etagers kontorhus på Amerika Plads – én af Københavns nye bydele ved vandet.
  Bygningen har et samlet areal på 13.000 m2 plus 3.000 m2 kælder. Anlægssummen er på over 200 mio. kr.
  Kontorhuset kommer til at ligge tæt ved S-toget og den nye Metro, men også i kort cykelafstand fra gruppens hovedsæde på Esplanaden.
  Mærsks medarbejdere er flyttet ind i foråret 2017.
  Drauschke Consult har tegnet og beregnet alle lodrette elementer, som er henført til konsekvensklasse CC3.
   

  24-07-2017
 • Stort Bauhaus i Valby
  Stort Bauhaus i Valby

  I starten af 2017 åbnede Bauhaus sit 17. danske varehus i Valby. Når det nye byggevarehus står færdig, vil det skabe op mod 150 nye arbejdspladser i lokalområdet.
  Med et areal svarende til to fodboldbaner har Valbys borgere mulighed for at slå sig løs i et af hovedstadsområdets nyeste og største byggevarehuse. Bydelens nye Bauhaus byder blandt andet på godt 13.000 m2 butik, havecenter, Proff-afdeling og gode tilkørselsforhold for både private og professionelle kunder.
  Drauschke Consult har tegnet de lodrette elementer til byggeriet.

  28-06-2017
 • Cabinn Village i Ørestaden
  Cabinn Village i Ørestaden

  CabInn har stor succes med deres prisbillige hotelkoncept og har derfor opført endnu et hotel i København.
  Det nye kompleks CabInn Village ligger mellem CabInn Metro og Fields, og nybygningen er på ca. 12.000 m².
  Byggeriet omfatter henholdsvis en bygning på 10 etager og to bygninger på hver seks etager, der tilsammen indeholder cirka 500 værelser, p-kælder på 5.000 m² samt tilhørende parkeringshus på 2.600 m².
  Drauschke Consult har tegnet udvalgte opstalter og detaljer.

  16-06-2017
 • Udvidelse af Hørkram i Aarhus
  Udvidelse af Hørkram i Aarhus

  Syd for Aarhus udvider Hørkram sine bygninger med en tilbygning i to etager. I den forbindelse beregner Drauschke Consult hovedstabiliteten, lastnedføringen og betondetaljerne.
  Bygningen består af betontagplader som tag og huldæk som etageadskillelse. I midten af bygningen er der indarbejdet en søjle/bjælke række. Udvendigt består bygningen primært af facadeelementer, men i den ene ende af bygningen dog af søjler og bjælker, som er beklædt med lette facadepartier. I dette område har det været nødvendigt at indarbejde vindkryds til stabilisering af bygningen.

  23-01-2017
 • Markant tagkonstruktion på Frederiksberg
  Markant tagkonstruktion på Frederiksberg

  Thurøhus er et nyt boligbyggeri i flere etager opført med en markant tagkonstruktion, hvor man tydeligt kan genkende den nærliggende Godthåbskirkes tårn- og tagprofil i byggeriets markante skulpturelle tegltage, der sætter et både unikt og moderne præg på bygningen.
  Som navnet indikerer, ligger Thurøhus på Thurøvej - lige midt på Frederiksberg. Det er en lille fredelig blind vej, der ligger tæt på de større og mere livlige gader, hvor tingene sker.
  Drauschke Consult har tegnet og beregnet alle vægge - herunder jordtrykspåvirkede kældervægge.
  Byggeriet er i konsekvensklasse CC3 og står primært på søjler, der delvis blev regnet som nøgleelementer. Væggene i stueetagen skulle enten være selvbærende eller følge den markante tagkonstruktion.

  22-01-2017
 • Udvidelse af CABINN i Esbjerg
  Udvidelse af CABINN i Esbjerg

  I Esbjerg centrum har CABINN udvidet det eksisterende hotel med 72 værelser.
  Byggeriet har kælder og stue samt tre etager.

  Drauschke Consult fik til opgave at projektere alle de bærende konstruktioner og udarbejde komplet ingeniørmateriale.
  Tilbygningen ligger i en gård, hvilket gjorde det vanskeligt at komme til med lastbiler og kran. Derfor var det nødvendigt at hejse elementer over eksisterende bygninger.
  Beliggenheden var også en udfordring for brandstrategien, hvilket gjorde det nødvendigt at ændre i bygningens udseende pga. ændrede flugtveje.
  Undergrunden bestod hovedsageligt af sand, hvilket gjorde det kompliceret at grave ud til kælder og efterfølgende fundering.
  På trods af udfordringerne forløb hele byggeriet godt, og en ny hotelfløj er en realitet.

  29-09-2016
 • Kontorhus i Adelgade, København
  Kontorhus i Adelgade, København

  I Adelgade er der blevet opført et seks etagers kontorhus med kælder og stue.
  Kontorhuset er på 9.000 m2, og Drauschke Consult har tegnet og beregnet alle vægelementer.
  Stabiliteten har været en udfordring, da der kun er få vægge til rådighed, og bygningen er i konsekvensklasse CC3.

  15-09-2016
 • 3D elementtegninger
  3D elementtegninger

  Drauschke Consult A/S er i fuld gang med at implementere Impact til optegning af elementer. Impact er et 3D tegneprogram, som arbejder på en ACAD platform. Informationerne skal kun indtastes en gang, og programmet kan modellere en 3D model af hele byggeriet ud fra de optegnede elementer. Det første byggeri er allerede blevet tegnet i programmet – det drejer sig om et boligprojekt i Aalborg.

  02-09-2016
 • Spændende projekteringsopgaver
  Spændende projekteringsopgaver

  Drauschke Consult er igen påbegyndt projekteringen af flere større byggerier. Herunder HØKA, som er et nyt produktionsanlæg og lager for Hørkram. Derudover har vi påbegyndt beregningen af elementer i konsekvensklasse CC3+ af Sønderborgs nye hotel Alsik med en højde på over 70 m.
  Til Banebo plejehjem i Viborg, med over 1000 elementer, skal Drauschke Consult stå for beregningen og tegningen af elementerne. Vi beskæftiger os også med mindre opgaver som tilsyn under en tagudskiftning eller beregninger af forstærkninger ved ombygninger.

  11-07-2016
 • Vækst i medarbejderstaben
  Vækst i medarbejderstaben

  Drauschke Consult oplever en kraftig efterspørgsel og har i denne forbindelse udvidet medarbejderstaben.

  Den 1. april startede Adam Makos som bygningskonstruktør. Adam skal primært tegne elementer.

  Den 1. juni startede nyuddannede Simon Skytte som bygningsingeniør. Simon kommer til at beskæftige sig med beregning af bygningskonstruktioner - især inden for elementbyggeri.

  Den 11. juli starter Poul Linklett som bygningsingeniør. Poul har både været praktikant og skrevet afgangsprojekt hos Drauschke Consult.

  26-06-2016
 • Nye boliger Ved Stigbordene
  Nye boliger Ved Stigbordene

  Ved Stigbordene i København opføres nye boliger, hvor Drauschke Consult tegner alle bagvægge til produktion.
  Dette byggeri er en del af et større kompleks bestående af 6 delområder.

  I alt skal der opføres 550 lejligheder. Den største udfordring var vinduernes forskellige inddækninger og varierende
  størrelser.

  01-02-2016
 • CABINN udvider i Aarhus
  CABINN udvider i Aarhus

  I centrum af Aarhus udvider hotelkæden CABINN sine overnatningstilbud. Hermed fordobles antallet af værelser fra 195 til samlet 400 værelser, så den stigende efterspørgsel efter centrale overnatningsmuligheder i Aarhus opfyldes. For at den nye bygning kunne opføres, blev dele af den eksisterende bygning revet ned. For at matche udseendet til byen blev den nye facade opført med en samlet pudset facade med skråsiddende vinduer.

  Drauschke Consult udarbejdede komplet myndigheds- og hovedprojekt inklusiv fundamenter. Især fundamenterne var en udfordring pga. jordbundsforholdene og placeringen mellem eksisterende bygninger.

   

  31-01-2016