Borchorst Tandregulering i Aalborg

Ejeren af Borchorst tandreguleringsklinik købte de tilstødende lokaler og udvidede dermed klinikkens størrelse til det dobbelte. Lokalerne blev istandsat med de nyeste installationer, og Drauschke Consult stod for byggeledelsen og dimensioneringen i forbindelse med udvidelsen og renoveringen.

 

Udover selve byggeledelsen udarbejdede Drauschke Consult udbudsmaterialet og udførte dimensionering af alle installationer og konstruktioner.

 

Drauschke Consult koordinerede ligeledes tilslutningen af tandlægestolene. Det var en særlig udfordring at få installationerne korrekt installeret inden udstøbningen fandt sted, men det lykkedes og alle installationerne virkede efter hensigten ved første afprøvning.

 

Ombygningen er foregået samtidig med tandlægebehandlinger.


Se PDF af referencen