Cabinn i Esbjerg

I Esbjerg centrum har hotelkæden CABINN udvidet det eksisterende hotel med 72 værelser og kan dermed nu tilbyde 209 værelser.

Drauschke Consult fik til opgave at projektere alle de bærende konstruktioner og udarbejde komplet ingeniørmateriale. For at den nye bygning kunne opføres, blev en eksisterende bygning revet ned. Den nye bygning har, udover kælder og stue, 3 etager og er via en gangbro forbundet med det eksisterende hotel. Bygningens højde opfylder kravet til en bygning i konsekvensklasse CC2. I stueetagen er der et åbent område, som bliver benyttet til parkeringspladser, så det er muligt at parkere direkte ved bygningen. Hele bygningen er opført af betonelementer bestående af facader, vægge, huldæk, søjler og bjælker.

Undergrunden bestod hovedsageligt af sand og gjorde det dermed kompliceret at grave ud til kælder og efterfølgende fundering. Derudover var der flere bygninger som stødte tæt op til byggegrunden. Derfor var det nødvendigt at udføre spuns og føre fundamentsunderkant i en tilstrækkelig dybde for at opnå den nødvendige overflademodstand.

 

Se PDF af referencen