DSV Landskrona

I Landskrona blev der opført nye kontorfaciliteter og lagerhaller for DSV.
Drauschke Consult projekterede detaljer, elementopstalter og diverse planer som dannede grundlag for produktionen af betonelementerne. Byggeriet består af ikke mindre end 101.500 m2 distributions- og logistikcenter samt tilhørende lager- og kontorbyggerier. I samspil med arkitekten, den rådgivende ingeniør og entreprenøren håndterede Drauschke Consult diverse oplysninger til færdigt elementprojekt.


Se PDF af referencen