Kopenhagen Fur

Elementprojektering

I Glostrup ligger Kopenhagen Fur, som er verdens største auktionshus for pels og globalt centrum for handlen med pels. På en ellers stille villavej i Glostrup strækker Kopenhagen Fur sig over 70.000 m2 sorteringshaller, hvor der årligt kvalitetssorteres over 20 millioner pelsskind.

Kopenhagen Fur har udvidet over to omgange, og begge gange har Drauschke Consult stået for projekteringen. De to bygninger er lagerhaller i 4 etager med 3.000 m2 på hver etage. Den ene bygning har også kælder. Bygningen uden kælder skulle regnes i konsekvensklasse CC3. En speciel udfordring var den store nyttelast fra truckkørsel og ligeledes ulykkeslasten fra truckene på de lodrette elementer. De to lagerhaller bliver forbundet af en gangbro, hvor der ligger administrationslokaler.

Drauschke Consult har beregnet hovedstabiliteten, lastnedføringen og de lodrette elementer. Derudover er konstruktionsplaner og detaljer tegnet af Drauschke Consult.

 

Se PDF af referencen