Lidl i Nørresundby

I Nørresundby er der opført en ny Lidl butik på 1000 m2 med 21 ungdomsboliger i 3 etager. Lidl forretningen befinder sig i stueetagen, mens ngdomsboligerne

befinder sig fra 1. til 3. sal. Ungdomsboligerne er delvist båret af søjler, som befinder sig i forretningen. Butikken ligger på indfaldsvejen mod Nørresundby centrum og med udsigt over Limfjorden.

 

Drauschke Consult har tegnet og beregnet alle facadeelementerne. Derudover har Drauschke Consult tegnet alle facadeopstalterne. Byggeriet blev afleveret til bygherren i forsommeren 2012, og Lidl slog dørene op d. 12. juli 2012.


Se PDF af referencen