Parkeringshus Nærheden

I Hedehusene opføres en helt ny bydel – tæt på naturen og på København. Bydelen hedder Nærheden og kommer til at bestå af 3.000 boliger samt skole, butikker, parkeringshuse og kontorer. De første beboere flyttede allerede ind i foråret 2018.

Drauschke Consult har projekteret to parkeringshuse i henholdsvis byggefelt 4.1 og 5.2. Parkeringshusene opføres i betonelementer med forskudte niveauer. Det nederste niveau er under terræn og udføres med insitu-støbte ydervægge. Drauschke Consult har beregnet hovedstabiliteten, lastnedføringen og samlingsdetaljerne. Derudover er der udarbejdet en ledningsplan i terræn.

 

Se PDF af referencen