Skovhuset etape 1, Ørestaden

Vest for 8 tallet i den sydlige del af Ørestaden er der opført et lejlighedskompleks, som omfatter 91 boliger af varierende størrelse. På vestsiden af den

aflange bygning er der et grønt område, som sikrer en god udsigt fra altanerne ud over Kalvebod Brygge. Mod syd ligger kanalerne og Kalvebod Fælled.

Bygningen er opført af betonelementer primært bestående af udvendige hvide sandwichfacadeelementer og huldæk som etageadskillelse. Ud over

etagerne er der indarbejdet kælder, som ligeledes er opbygget af betonelementer.

Drauschke Consult har beregnet og tegnet alle facader og vægge i høj konsekvensklasse. For at sikre bygningens stabilitet blev der indarbejdet

efterspændte liner, som skulle forankres i elementerne.


Se PDF af referencen