Ungdomsboliger på Aalborg Havnefront

Himmerland Boligforening opførte 251 ungdomsboliger med tilhørende fællesfaciliteter og kontorlokaler på havnefronten i Aalborg. Drauschke Consult

beregnede alle de slaptarmerede betonelementer til byggeriet, der er udformet som to selvstændige bygninger med henholdsvis 190 og 61 boliger. Den

ene bygning rejser sig fra to etager mod vest til syv etager mod Musikkens Hus i øst, mens den anden bygning stiger gradvist fra tre etager i den sydlige

del til fjorten etager mod havnen i nord.


Se PDF af referencen