Ved stigboderne karré O

I København opføres flere boliger omkring Ved Stigbordene.
Boligerne er opbygget af betonelementer, som både består af dæk, søjler, bjælker, vægge og facader.
I den forbindelse har Drauschke Consult tegnet vægge på baggrund af et 3R projekt til byggeriet Karré O.

Byggeriet ligger ned til nyanlagte kanaler, som munder ud i Sluseholmen.
Der er få parkeringspladser i området, og derfor er byggeriet anlagt med P-kælder.
Det omkringliggende område er smukt med gode muligheder for at opholde sig.

Optegningen var lettere kompliceret, idet vinduerne varierede i størrelse og placering, men lige netop det medførte en flot facade.

 

Se PDF af referencen