Vendsyssel Teateroplevelseshus

I 2016 blev Vendsyssel Teateroplevelseshus i Hjørring centrum indviet.
Oplevelseshuset fremstår som en komposition af bygninger – en by i byen. Det har en karakteristisk cortenstål-facade, der med sin varme rustrøde farve passer ind i områdets eksisterende puds- og teglstensfacader, og som skaber en æstetisk helhed mellem by, forplads og teaterhus.
Rundt om huset er der skabt attraktive pladsdannelser, hvor der er opholds- og aktivitetsmuligheder, som kan medvirke til en større sammenhæng med byens centrum. Bygningen er placeret centralt på rutebilstationens område, nær byens øvrige kulturinstitutioner og et nyetableret shoppingcenter. Inde i teaterhuset sikrer en åben og fleksibel planløsning funktionelle, visuelle og fysiske forbindelser på tværs af bygningen. Grænsen mellem de offentligt tilgængelige rum og teatrets traditionelle rum er flydende. Skuespillere og personale vil på denne måde være synlige for husets besøgende, og bygningen vil derfor fremstå meget levende, selv med kun få personer til stede.
Drauschke Consult har beregnet og tegnet alle lodrette betonelementer. Især betonelementerne i forbindelse med den største sal var en udfordrende konstruktion, da både de lodrette og vandrette laster fra den store tagkonstruktion skulle optages af elementerne.
Alle betonelementerne er regnet i konsekvensklasse CC3.

 

Se PDF af referencen